Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 65 10 75 71
09/10 kl 01 76 11 87 89
09/10 kl 02 81 13 94 97
09/10 kl 03 82 18 100 98
09/10 kl 04 86 23 109 103
09/10 kl 05 92 22 114 110
09/10 kl 06 91 21 112 107
09/10 kl 07 80 20 100 97
09/10 kl 08 68 18 86 90
09/10 kl 09 62 15 77 85
09/10 kl 10 59 16 75 77
09/10 kl 11 60 17 77 79
09/10 kl 12 66 17 83 87
09/10 kl 13 79 17 96 101
09/10 kl 14 88 18 106 113
09/10 kl 15 88 16 104 115
09/10 kl 16 88 13 101 116
09/10 kl 17 93 12 105 123
09/10 kl 18 95 13 108 124
09/10 kl 19 87 9 96 110
09/10 kl 20 73 7 80 90
09/10 kl 21 65 10 75 81
09/10 kl 22 61 12 73 81
09/10 kl 23 59 9 68 77

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 114 92 78 98
Laveste vannstand 59 68 48 43 53
Avvik gult nivå -74 -59 -81 -95 -75
Avvik orange nivå -98 -83 -105 -119 -99
Avvik rødt nivå -126 -111 -133 -147 -127
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm