Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 61 6 67 78
10/10 kl 01 70 6 76 88
10/10 kl 02 80 4 84 100
10/10 kl 03 82 0 82 102
10/10 kl 04 79 -1 78 97
10/10 kl 05 83 1 84 93
10/10 kl 06 90 2 92 95
10/10 kl 07 87 1 88 87
10/10 kl 08 74 1 75 73
10/10 kl 09 65 2 67 66
10/10 kl 10 62 4 66 66
10/10 kl 11 61 0 61 63
10/10 kl 12 62 0 62 62
10/10 kl 13 71 -1 70 70
10/10 kl 14 85 -1 84 85
10/10 kl 15 90 -2 88 90
10/10 kl 16 87 -4 83 87
10/10 kl 17 87 -5 82 82
10/10 kl 18 93 -8 85 87
10/10 kl 19 93 -11 82 87
10/10 kl 20 83 -14 69 74
10/10 kl 21 70 -17 53 62
10/10 kl 22 66 -17 49 58
10/10 kl 23 63 -15 48 53

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 114 92 78 98
Laveste vannstand 59 68 48 43 53
Avvik gult nivå -74 -59 -81 -95 -75
Avvik orange nivå -98 -83 -105 -119 -99
Avvik rødt nivå -126 -111 -133 -147 -127
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm