Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 61 -14 47 45
11/10 kl 01 64 -15 49 43
11/10 kl 02 75 -15 60 55
11/10 kl 03 82 -16 66 65
11/10 kl 04 80 -19 61 64
11/10 kl 05 77 -21 56 60
11/10 kl 06 83 -22 61 65
11/10 kl 07 88 -20 68 68
11/10 kl 08 82 -22 60 63
11/10 kl 09 70 -23 47 53
11/10 kl 10 64 -21 43 46
11/10 kl 11 63 -19 44 42
11/10 kl 12 62 -19 43 37
11/10 kl 13 64 -18 46 38
11/10 kl 14 75 -18 57 52
11/10 kl 15 87 -18 69 66
11/10 kl 16 89 -19 70 74
11/10 kl 17 84 -20 64 72
11/10 kl 18 87 -18 69 75
11/10 kl 19 93 -15 78 84
11/10 kl 20 91 -13 78 77
11/10 kl 21 80 -10 70 64
11/10 kl 22 70 -8 62 54
11/10 kl 23 67 -6 61 52

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 114 92 78 98
Laveste vannstand 59 68 48 43 53
Avvik gult nivå -74 -59 -81 -95 -75
Avvik orange nivå -98 -83 -105 -119 -99
Avvik rødt nivå -126 -111 -133 -147 -127
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm