Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/10 kl 00 65 -7 58 50
12/10 kl 01 62 -9 53 46
12/10 kl 02 67 -9 58 52
12/10 kl 03 78 -11 67 63
12/10 kl 04 81 -12 69 68
12/10 kl 05 77 -11 66 62
12/10 kl 06 76 -11 65 59
12/10 kl 07 83 -10 73 66
12/10 kl 08 87 -10 77 71
12/10 kl 09 78 -10 68 66
12/10 kl 10 68 -10 58 62
12/10 kl 11 66 -11 55 61
12/10 kl 12 64 -9 55 55
12/10 kl 13 62 -6 56 60
12/10 kl 14 66 -5 61 59
12/10 kl 15 77 -1 76 70
12/10 kl 16 86 1 87 79
12/10 kl 17 85 1 86 81
12/10 kl 18 82 2 84 85
12/10 kl 19 88 3 91 91
12/10 kl 20 94 4 98 96
12/10 kl 21 89 0 89 87
12/10 kl 22 79 -3 76 71
12/10 kl 23 73 -3 70 65

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 114 92 78 98
Laveste vannstand 59 68 48 43 53
Avvik gult nivå -74 -59 -81 -95 -75
Avvik orange nivå -98 -83 -105 -119 -99
Avvik rødt nivå -126 -111 -133 -147 -127
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm