Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 13 216 28 244 244
08/10 kl 14 165 27 192 193
08/10 kl 15 112 25 137 138
08/10 kl 16 69 24 93 92
08/10 kl 17 52 22 74 72
08/10 kl 18 66 21 87 83
08/10 kl 19 103 21 124 122
08/10 kl 20 155 21 176 173
08/10 kl 21 215 20 235 232
08/10 kl 22 266 20 286 285
08/10 kl 23 288 19 307 307

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 302 311 286 286
Laveste vannstand 74 56 38 38 57
Avvik gult nivå -18 -23 -14 -39 -39
Avvik orange nivå -36 -41 -32 -57 -57
Avvik rødt nivå -52 -57 -48 -73 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm