Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 274 21 295 293
09/10 kl 01 234 19 253 250
09/10 kl 02 179 20 199 197
09/10 kl 03 119 20 139 137
09/10 kl 04 65 21 86 84
09/10 kl 05 34 22 56 54
09/10 kl 06 35 21 56 53
09/10 kl 07 64 21 85 83
09/10 kl 08 114 22 136 133
09/10 kl 09 175 22 197 195
09/10 kl 10 237 23 260 257
09/10 kl 11 276 23 299 299
09/10 kl 12 279 23 302 302
09/10 kl 13 250 24 274 271
09/10 kl 14 203 24 227 225
09/10 kl 15 147 23 170 168
09/10 kl 16 92 23 115 116
09/10 kl 17 54 24 78 73
09/10 kl 18 46 24 70 65
09/10 kl 19 70 24 94 87
09/10 kl 20 114 23 137 132
09/10 kl 21 172 23 195 189
09/10 kl 22 235 22 257 251
09/10 kl 23 281 20 301 297

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 302 311 286 286
Laveste vannstand 74 56 38 38 57
Avvik gult nivå -18 -23 -14 -39 -39
Avvik orange nivå -36 -41 -32 -57 -57
Avvik rødt nivå -52 -57 -48 -73 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm