Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 292 19 311 310
10/10 kl 01 268 17 285 283
10/10 kl 02 220 15 235 234
10/10 kl 03 161 13 174 171
10/10 kl 04 101 11 112 109
10/10 kl 05 51 10 61 57
10/10 kl 06 30 8 38 37
10/10 kl 07 43 8 51 46
10/10 kl 08 80 7 87 81
10/10 kl 09 135 4 139 136
10/10 kl 10 198 3 201 199
10/10 kl 11 256 3 259 258
10/10 kl 12 284 3 287 288
10/10 kl 13 274 3 277 275
10/10 kl 14 236 1 237 233
10/10 kl 15 183 2 185 184
10/10 kl 16 126 1 127 124
10/10 kl 17 74 0 74 73
10/10 kl 18 46 0 46 43
10/10 kl 19 50 0 50 48
10/10 kl 20 82 1 83 79
10/10 kl 21 131 1 132 129
10/10 kl 22 191 1 192 190
10/10 kl 23 250 1 251 249

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 302 311 286 286
Laveste vannstand 74 56 38 38 57
Avvik gult nivå -18 -23 -14 -39 -39
Avvik orange nivå -36 -41 -32 -57 -57
Avvik rødt nivå -52 -57 -48 -73 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm