Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 286 0 286 286
11/10 kl 01 285 1 286 284
11/10 kl 02 251 1 252 250
11/10 kl 03 200 1 201 200
11/10 kl 04 142 1 143 141
11/10 kl 05 86 0 86 84
11/10 kl 06 46 1 47 45
11/10 kl 07 38 0 38 38
11/10 kl 08 60 0 60 57
11/10 kl 09 102 1 103 99
11/10 kl 10 158 1 159 157
11/10 kl 11 220 -1 219 220
11/10 kl 12 267 -1 266 270
11/10 kl 13 281 0 281 285
11/10 kl 14 259 1 260 260
11/10 kl 15 215 -1 214 216
11/10 kl 16 162 -1 161 166
11/10 kl 17 108 -1 107 111
11/10 kl 18 64 0 64 69
11/10 kl 19 48 0 48 53
11/10 kl 20 63 2 65 67
11/10 kl 21 99 3 102 100
11/10 kl 22 149 3 152 150
11/10 kl 23 207 3 210 209

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 302 311 286 286
Laveste vannstand 74 56 38 38 57
Avvik gult nivå -18 -23 -14 -39 -39
Avvik orange nivå -36 -41 -32 -57 -57
Avvik rødt nivå -52 -57 -48 -73 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm