Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/10 kl 00 258 4 262 263
12/10 kl 01 281 5 286 286
12/10 kl 02 268 4 272 274
12/10 kl 03 229 5 234 232
12/10 kl 04 178 5 183 182
12/10 kl 05 125 5 130 126
12/10 kl 06 77 5 82 80
12/10 kl 07 52 5 57 54
12/10 kl 08 55 5 60 58
12/10 kl 09 84 4 88 85
12/10 kl 10 128 4 132 131
12/10 kl 11 182 4 186 188
12/10 kl 12 236 4 240 241
12/10 kl 13 269 5 274 277
12/10 kl 14 268 5 273 275
12/10 kl 15 238 7 245 249
12/10 kl 16 193 8 201 206
12/10 kl 17 143 10 153 161
12/10 kl 18 96 12 108 104
12/10 kl 19 64 14 78 72
12/10 kl 20 60 17 77 69
12/10 kl 21 80 18 98 95
12/10 kl 22 118 19 137 133
12/10 kl 23 165 18 183 178

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 302 311 286 286
Laveste vannstand 74 56 38 38 57
Avvik gult nivå -18 -23 -14 -39 -39
Avvik orange nivå -36 -41 -32 -57 -57
Avvik rødt nivå -52 -57 -48 -73 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm