Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 13 78 2 80 74
08/10 kl 14 66 3 69 63
08/10 kl 15 52 3 55 54
08/10 kl 16 49 2 51 45
08/10 kl 17 59 3 62 55
08/10 kl 18 66 3 69 67
08/10 kl 19 69 4 73 67
08/10 kl 20 79 6 85 79
08/10 kl 21 97 6 103 98
08/10 kl 22 104 9 113 113
08/10 kl 23 96 10 106 102

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 120 106 101 109
Laveste vannstand 51 56 39 37 46
Avvik gult nivå -32 -25 -39 -44 -36
Avvik orange nivå -43 -36 -50 -55 -47
Avvik rødt nivå -53 -46 -60 -65 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm