Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 86 11 97 91
09/10 kl 01 80 14 94 88
09/10 kl 02 69 15 84 78
09/10 kl 03 51 17 68 60
09/10 kl 04 40 16 56 59
09/10 kl 05 46 18 64 55
09/10 kl 06 58 18 76 71
09/10 kl 07 62 19 81 73
09/10 kl 08 68 19 87 78
09/10 kl 09 87 18 105 97
09/10 kl 10 102 18 120 116
09/10 kl 11 99 14 113 110
09/10 kl 12 88 15 103 100
09/10 kl 13 82 14 96 97
09/10 kl 14 75 14 89 90
09/10 kl 15 60 13 73 66
09/10 kl 16 45 12 57 58
09/10 kl 17 48 10 58 56
09/10 kl 18 61 10 71 71
09/10 kl 19 67 9 76 80
09/10 kl 20 70 7 77 79
09/10 kl 21 84 7 91 90
09/10 kl 22 103 5 108 110
09/10 kl 23 106 5 111 113

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 120 106 101 109
Laveste vannstand 51 56 39 37 46
Avvik gult nivå -32 -25 -39 -44 -36
Avvik orange nivå -43 -36 -50 -55 -47
Avvik rødt nivå -53 -46 -60 -65 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm