Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 94 3 97 95
10/10 kl 01 85 2 87 89
10/10 kl 02 79 2 81 82
10/10 kl 03 65 2 67 62
10/10 kl 04 45 2 47 47
10/10 kl 05 39 0 39 40
10/10 kl 06 50 -1 49 45
10/10 kl 07 61 -1 60 63
10/10 kl 08 63 0 63 64
10/10 kl 09 73 1 74 67
10/10 kl 10 94 1 95 86
10/10 kl 11 105 1 106 103
10/10 kl 12 96 2 98 92
10/10 kl 13 85 2 87 80
10/10 kl 14 80 1 81 75
10/10 kl 15 70 0 70 64
10/10 kl 16 53 0 53 47
10/10 kl 17 42 -2 40 39
10/10 kl 18 51 -3 48 45
10/10 kl 19 65 -3 62 59
10/10 kl 20 68 -4 64 65
10/10 kl 21 73 -4 69 67
10/10 kl 22 91 -4 87 80
10/10 kl 23 107 -5 102 101

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 120 106 101 109
Laveste vannstand 51 56 39 37 46
Avvik gult nivå -32 -25 -39 -44 -36
Avvik orange nivå -43 -36 -50 -55 -47
Avvik rødt nivå -53 -46 -60 -65 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm