Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 103 -5 98 96
11/10 kl 01 90 -6 84 80
11/10 kl 02 83 -5 78 78
11/10 kl 03 75 -5 70 67
11/10 kl 04 58 -4 54 49
11/10 kl 05 41 -4 37 40
11/10 kl 06 43 -4 39 38
11/10 kl 07 57 -5 52 51
11/10 kl 08 64 -4 60 66
11/10 kl 09 66 -4 62 68
11/10 kl 10 80 -3 77 77
11/10 kl 11 100 -3 97 99
11/10 kl 12 103 -2 101 107
11/10 kl 13 91 -3 88 93
11/10 kl 14 82 -3 79 84
11/10 kl 15 77 -3 74 80
11/10 kl 16 65 -3 62 65
11/10 kl 17 47 -2 45 49
11/10 kl 18 44 -1 43 45
11/10 kl 19 57 -1 56 59
11/10 kl 20 67 1 68 71
11/10 kl 21 69 1 70 74
11/10 kl 22 77 3 80 84
11/10 kl 23 96 3 99 98

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 120 106 101 109
Laveste vannstand 51 56 39 37 46
Avvik gult nivå -32 -25 -39 -44 -36
Avvik orange nivå -43 -36 -50 -55 -47
Avvik rødt nivå -53 -46 -60 -65 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm