Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/10 kl 00 106 3 109 112
12/10 kl 01 97 5 102 96
12/10 kl 02 86 3 89 84
12/10 kl 03 80 4 84 83
12/10 kl 04 70 4 74 70
12/10 kl 05 53 5 58 57
12/10 kl 06 42 4 46 52
12/10 kl 07 50 4 54 56
12/10 kl 08 63 4 67 70
12/10 kl 09 66 5 71 74
12/10 kl 10 71 5 76 84
12/10 kl 11 87 6 93 90
12/10 kl 12 101 6 107 113
12/10 kl 13 98 6 104 108
12/10 kl 14 85 8 93 92
12/10 kl 15 79 9 88 97
12/10 kl 16 72 10 82 84
12/10 kl 17 58 10 68 68
12/10 kl 18 46 11 57 60
12/10 kl 19 50 13 63 59
12/10 kl 20 64 13 77 85
12/10 kl 21 70 13 83 103
12/10 kl 22 72 13 85 102
12/10 kl 23 83 13 96 109

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 120 106 101 109
Laveste vannstand 51 56 39 37 46
Avvik gult nivå -32 -25 -39 -44 -36
Avvik orange nivå -43 -36 -50 -55 -47
Avvik rødt nivå -53 -46 -60 -65 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm