Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 13 288 20 308 314
08/10 kl 14 264 29 293 289
08/10 kl 15 221 24 245 243
08/10 kl 16 168 18 186 193
08/10 kl 17 110 31 141 136
08/10 kl 18 64 31 95 93
08/10 kl 19 52 22 74 81
08/10 kl 20 77 18 95 106
08/10 kl 21 125 36 161 151
08/10 kl 22 181 31 212 206
08/10 kl 23 238 23 261 263

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 308 343 332 298 290
Laveste vannstand 74 68 40 30 52
Avvik gult nivå -29 6 -5 -39 -47
Avvik orange nivå -45 -10 -21 -55 -63
Avvik rødt nivå -58 -23 -34 -68 -76
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm