Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 285 27 312 309
09/10 kl 01 302 41 343 331
09/10 kl 02 283 31 314 311
09/10 kl 03 238 27 265 264
09/10 kl 04 182 45 227 209
09/10 kl 05 119 40 159 148
09/10 kl 06 60 33 93 94
09/10 kl 07 29 39 68 66
09/10 kl 08 40 49 89 77
09/10 kl 09 83 39 122 118
09/10 kl 10 139 35 174 175
09/10 kl 11 200 46 246 238
09/10 kl 12 257 45 302 290
09/10 kl 13 293 37 330 329
09/10 kl 14 291 38 329 326
09/10 kl 15 258 46 304 292
09/10 kl 16 208 41 249 243
09/10 kl 17 150 30 180 185
09/10 kl 18 90 34 124 127
09/10 kl 19 50 38 88 86
09/10 kl 20 49 31 80 83
09/10 kl 21 85 25 110 116
09/10 kl 22 139 29 168 168
09/10 kl 23 198 31 229 229

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 308 343 332 298 290
Laveste vannstand 74 68 40 30 52
Avvik gult nivå -29 6 -5 -39 -47
Avvik orange nivå -45 -10 -21 -55 -63
Avvik rødt nivå -58 -23 -34 -68 -76
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm