Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 256 22 278 286
10/10 kl 01 298 26 324 328
10/10 kl 02 305 27 332 333
10/10 kl 03 275 18 293 300
10/10 kl 04 224 18 242 245
10/10 kl 05 164 24 188 186
10/10 kl 06 99 19 118 118
10/10 kl 07 46 7 53 64
10/10 kl 08 28 12 40 44
10/10 kl 09 51 22 73 63
10/10 kl 10 101 8 109 113
10/10 kl 11 160 3 163 167
10/10 kl 12 220 12 232 231
10/10 kl 13 273 11 284 279
10/10 kl 14 298 2 300 305
10/10 kl 15 284 3 287 290
10/10 kl 16 242 11 253 244
10/10 kl 17 189 2 191 193
10/10 kl 18 129 -2 127 133
10/10 kl 19 73 4 77 77
10/10 kl 20 44 1 45 50
10/10 kl 21 57 -2 55 63
10/10 kl 22 101 -2 99 104
10/10 kl 23 158 0 158 158

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 308 343 332 298 290
Laveste vannstand 74 68 40 30 52
Avvik gult nivå -29 6 -5 -39 -47
Avvik orange nivå -45 -10 -21 -55 -63
Avvik rødt nivå -58 -23 -34 -68 -76
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm