Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 216 -1 215 219
11/10 kl 01 270 -4 266 269
11/10 kl 02 302 -4 298 304
11/10 kl 03 296 -4 292 297
11/10 kl 04 257 -4 253 257
11/10 kl 05 203 -7 196 204
11/10 kl 06 144 -8 136 143
11/10 kl 07 83 -4 79 84
11/10 kl 08 41 -4 37 43
11/10 kl 09 38 -8 30 40
11/10 kl 10 72 -5 67 73
11/10 kl 11 125 -4 121 124
11/10 kl 12 182 -6 176 183
11/10 kl 13 239 -3 236 240
11/10 kl 14 283 -2 281 285
11/10 kl 15 293 -6 287 296
11/10 kl 16 267 -5 262 272
11/10 kl 17 220 -1 219 222
11/10 kl 18 166 -3 163 170
11/10 kl 19 110 -9 101 113
11/10 kl 20 63 -5 58 66
11/10 kl 21 49 -2 47 53
11/10 kl 22 74 -3 71 76
11/10 kl 23 122 -6 116 124

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 308 343 332 298 290
Laveste vannstand 74 68 40 30 52
Avvik gult nivå -29 6 -5 -39 -47
Avvik orange nivå -45 -10 -21 -55 -63
Avvik rødt nivå -58 -23 -34 -68 -76
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm