Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/10 kl 00 176 -3 173 174
12/10 kl 01 231 2 233 231
12/10 kl 02 276 -1 275 275
12/10 kl 03 295 -5 290 295
12/10 kl 04 277 -2 275 277
12/10 kl 05 234 6 240 233
12/10 kl 06 181 1 182 181
12/10 kl 07 126 -5 121 125
12/10 kl 08 74 4 78 72
12/10 kl 09 48 4 52 44
12/10 kl 10 59 0 59 57
12/10 kl 11 99 -3 96 97
12/10 kl 12 151 2 153 147
12/10 kl 13 204 2 206 206
12/10 kl 14 253 -5 248 251
12/10 kl 15 283 5 288 284
12/10 kl 16 279 -4 275 282
12/10 kl 17 245 -1 244 251
12/10 kl 18 197 1 198 205
12/10 kl 19 147 1 148 158
12/10 kl 20 97 3 100 107
12/10 kl 21 64 0 64 71
12/10 kl 22 64 11 75 71
12/10 kl 23 96 5 101 101

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 308 343 332 298 290
Laveste vannstand 74 68 40 30 52
Avvik gult nivå -29 6 -5 -39 -47
Avvik orange nivå -45 -10 -21 -55 -63
Avvik rødt nivå -58 -23 -34 -68 -76
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm