Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 13 65 20 85 80
08/10 kl 14 -1 13 12 11
08/10 kl 15 -59 16 -43 -44
08/10 kl 16 -99 16 -83 -82
08/10 kl 17 -114 11 -103 -100
08/10 kl 18 -99 13 -86 -92
08/10 kl 19 -56 8 -48 -53
08/10 kl 20 8 9 17 13
08/10 kl 21 78 11 89 85
08/10 kl 22 136 8 144 145
08/10 kl 23 164 13 177 171

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 177 171 180 159 153
Laveste vannstand -103 -121 -136 -131 -113
Avvik gult nivå -15 -21 -12 -33 -39
Avvik orange nivå -31 -37 -28 -49 -55
Avvik rødt nivå -43 -49 -40 -61 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm