Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/10 kl 13 85 85 85 80
08/10 kl 14 11 12 12 11
08/10 kl 15 -46 -45 -43 -44
08/10 kl 16 -85 -81 -83 -82
08/10 kl 17 -106 -101 -103 -100
08/10 kl 18 -87 -83 -86 -92
08/10 kl 19 -49 -44 -48 -53
08/10 kl 20 16 20 17 13
08/10 kl 21 87 93 89 85
08/10 kl 22 141 147 144 145
08/10 kl 23 173 180 177 171

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 180 175 185 168 158
Laveste vannstand -106 -122 -141 -137 -120
Avvik gult nivå -12 -17 -7 -24 -34
Avvik orange nivå -28 -33 -23 -40 -50
Avvik rødt nivå -40 -45 -35 -52 -62
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm