Tid (NNT) Observert 08/10 12 08/10 00 07/10 12
08/10 kl 00 111 - - 120
08/10 kl 01 49 - 50 50
08/10 kl 02 -13 - -10 -11
08/10 kl 03 -62 - -63 -64
08/10 kl 04 -93 - -97 -100
08/10 kl 05 -101 - -99 -102
08/10 kl 06 -75 - -78 -79
08/10 kl 07 -25 - -29 -27
08/10 kl 08 41 - 37 39
08/10 kl 09 106 - 102 101
08/10 kl 10 156 - 155 152
08/10 kl 11 172 - 170 166
08/10 kl 12 143 - 141 141
08/10 kl 13 80 85 85 88
08/10 kl 14 11 12 13 15
08/10 kl 15 -44 -43 -42 -42
08/10 kl 16 -82 -83 -82 -86
08/10 kl 17 -100 -103 -102 -105
08/10 kl 18 -92 -86 -84 -85
08/10 kl 19 -53 -48 -47 -47
08/10 kl 20 13 17 19 19
08/10 kl 21 85 89 91 87
08/10 kl 22 145 144 147 141
08/10 kl 23 171 177 179 174

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/10 12 177 171 180 159 153
Max. fra modell: 08/10 00 179 170 185 155 154
Max. fra modell: 07/10 12 174 173 185 154 151
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm