Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 147 7 154 152
09/10 kl 01 90 9 99 93
09/10 kl 02 15 11 26 19
09/10 kl 03 -54 11 -43 -48
09/10 kl 04 -105 14 -91 -95
09/10 kl 05 -133 12 -121 -120
09/10 kl 06 -132 12 -120 -119
09/10 kl 07 -98 13 -85 -88
09/10 kl 08 -39 12 -27 -29
09/10 kl 09 33 17 50 43
09/10 kl 10 103 15 118 114
09/10 kl 11 150 17 167 162
09/10 kl 12 155 16 171 169
09/10 kl 13 114 15 129 127
09/10 kl 14 45 19 64 58
09/10 kl 15 -26 16 -10 -12
09/10 kl 16 -81 17 -64 -67
09/10 kl 17 -114 18 -96 -98
09/10 kl 18 -120 14 -106 -105
09/10 kl 19 -94 18 -76 -80
09/10 kl 20 -41 15 -26 -31
09/10 kl 21 28 14 42 39
09/10 kl 22 100 14 114 109
09/10 kl 23 154 8 162 163

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 177 171 180 159 153
Laveste vannstand -103 -121 -136 -131 -113
Avvik gult nivå -15 -21 -12 -33 -39
Avvik orange nivå -31 -37 -28 -49 -55
Avvik rødt nivå -43 -49 -40 -61 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm