Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 170 10 180 177
10/10 kl 01 138 8 146 143
10/10 kl 02 69 5 74 75
10/10 kl 03 -8 6 -2 -3
10/10 kl 04 -74 0 -74 -71
10/10 kl 05 -117 0 -117 -119
10/10 kl 06 -135 -1 -136 -138
10/10 kl 07 -123 -1 -124 -125
10/10 kl 08 -80 0 -80 -82
10/10 kl 09 -15 -2 -17 -20
10/10 kl 10 59 -6 53 52
10/10 kl 11 125 -5 120 118
10/10 kl 12 160 -6 154 157
10/10 kl 13 148 -3 145 144
10/10 kl 14 92 -2 90 85
10/10 kl 15 17 -4 13 7
10/10 kl 16 -50 -6 -56 -59
10/10 kl 17 -97 -8 -105 -100
10/10 kl 18 -120 -7 -127 -123
10/10 kl 19 -114 -3 -117 -118
10/10 kl 20 -80 -3 -83 -86
10/10 kl 21 -21 -3 -24 -29
10/10 kl 22 49 -5 44 43
10/10 kl 23 117 -7 110 112

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 177 171 180 159 153
Laveste vannstand -103 -121 -136 -131 -113
Avvik gult nivå -15 -21 -12 -33 -39
Avvik orange nivå -31 -37 -28 -49 -55
Avvik rødt nivå -43 -49 -40 -61 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm