Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 161 -4 157 155
11/10 kl 01 162 -3 159 154
11/10 kl 02 116 -3 113 108
11/10 kl 03 41 -5 36 35
11/10 kl 04 -32 -9 -41 -37
11/10 kl 05 -87 -8 -95 -94
11/10 kl 06 -119 -7 -126 -127
11/10 kl 07 -125 -6 -131 -134
11/10 kl 08 -103 -4 -107 -109
11/10 kl 09 -54 -8 -62 -61
11/10 kl 10 12 -8 4 5
11/10 kl 11 82 -7 75 75
11/10 kl 12 138 -7 131 133
11/10 kl 13 157 -3 154 155
11/10 kl 14 128 -5 123 128
11/10 kl 15 63 -6 57 61
11/10 kl 16 -10 -7 -17 -13
11/10 kl 17 -69 -8 -77 -69
11/10 kl 18 -104 -5 -109 -103
11/10 kl 19 -115 -5 -120 -114
11/10 kl 20 -100 -4 -104 -98
11/10 kl 21 -59 -4 -63 -61
11/10 kl 22 0 -4 -4 -1
11/10 kl 23 68 -3 65 63

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 177 171 180 159 153
Laveste vannstand -103 -121 -136 -131 -113
Avvik gult nivå -15 -21 -12 -33 -39
Avvik orange nivå -31 -37 -28 -49 -55
Avvik rødt nivå -43 -49 -40 -61 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm