Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/10 kl 00 126 -2 124 123
12/10 kl 01 156 -3 153 156
12/10 kl 02 141 -1 140 143
12/10 kl 03 86 -3 83 87
12/10 kl 04 13 0 13 11
12/10 kl 05 -50 -3 -53 -54
12/10 kl 06 -92 -3 -95 -97
12/10 kl 07 -111 -2 -113 -115
12/10 kl 08 -105 -5 -110 -106
12/10 kl 09 -76 -2 -78 -76
12/10 kl 10 -25 -3 -28 -25
12/10 kl 11 38 -2 36 39
12/10 kl 12 99 -2 97 100
12/10 kl 13 140 -3 137 145
12/10 kl 14 141 1 142 146
12/10 kl 15 100 0 100 106
12/10 kl 16 32 4 36 41
12/10 kl 17 -32 4 -28 -15
12/10 kl 18 -78 5 -73 -65
12/10 kl 19 -101 9 -92 -96
12/10 kl 20 -101 9 -92 -104
12/10 kl 21 -79 16 -63 -74
12/10 kl 22 -36 14 -22 -22
12/10 kl 23 19 12 31 39

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 177 171 180 159 153
Laveste vannstand -103 -121 -136 -131 -113
Avvik gult nivå -15 -21 -12 -33 -39
Avvik orange nivå -31 -37 -28 -49 -55
Avvik rødt nivå -43 -49 -40 -61 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm