Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 13 230 20 250 245
08/10 kl 14 164 13 177 176
08/10 kl 15 106 16 122 121
08/10 kl 16 66 16 82 83
08/10 kl 17 51 11 62 65
08/10 kl 18 66 13 79 73
08/10 kl 19 109 8 117 112
08/10 kl 20 173 9 182 178
08/10 kl 21 243 11 254 250
08/10 kl 22 301 8 309 310
08/10 kl 23 329 13 342 336

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 342 336 345 324 318
Laveste vannstand 62 44 29 34 52
Avvik gult nivå -15 -21 -12 -33 -39
Avvik orange nivå -31 -37 -28 -49 -55
Avvik rødt nivå -43 -49 -40 -61 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm