Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/10 kl 13 250 250 250 245
08/10 kl 14 176 177 177 176
08/10 kl 15 119 120 122 121
08/10 kl 16 80 84 82 83
08/10 kl 17 59 64 62 65
08/10 kl 18 78 82 79 73
08/10 kl 19 116 121 117 112
08/10 kl 20 181 185 182 178
08/10 kl 21 252 258 254 250
08/10 kl 22 306 312 309 310
08/10 kl 23 338 345 342 336

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 345 340 350 333 323
Laveste vannstand 59 43 24 28 45
Avvik gult nivå -12 -17 -7 -24 -34
Avvik orange nivå -28 -33 -23 -40 -50
Avvik rødt nivå -40 -45 -35 -52 -62
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm