Tid (NNT) Observert 08/10 12 08/10 00 07/10 12
08/10 kl 00 276 - - 285
08/10 kl 01 214 - 215 215
08/10 kl 02 152 - 155 154
08/10 kl 03 103 - 102 101
08/10 kl 04 72 - 68 65
08/10 kl 05 64 - 66 63
08/10 kl 06 90 - 87 86
08/10 kl 07 140 - 136 138
08/10 kl 08 206 - 202 204
08/10 kl 09 271 - 267 266
08/10 kl 10 321 - 320 317
08/10 kl 11 337 - 335 331
08/10 kl 12 308 - 306 306
08/10 kl 13 245 250 250 253
08/10 kl 14 176 177 178 180
08/10 kl 15 121 122 123 123
08/10 kl 16 83 82 83 79
08/10 kl 17 65 62 63 60
08/10 kl 18 73 79 81 80
08/10 kl 19 112 117 118 118
08/10 kl 20 178 182 184 184
08/10 kl 21 250 254 256 252
08/10 kl 22 310 309 312 306
08/10 kl 23 336 342 344 339

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/10 12 342 336 345 324 318
Max. fra modell: 08/10 00 344 335 350 320 319
Max. fra modell: 07/10 12 339 338 350 319 316
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm