Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/10 kl 13 20 20 20 15
08/10 kl 14 12 13 13 12
08/10 kl 15 13 14 16 15
08/10 kl 16 14 18 16 17
08/10 kl 17 8 13 11 14
08/10 kl 18 12 16 13 7
08/10 kl 19 7 12 8 3
08/10 kl 20 8 12 9 5
08/10 kl 21 9 15 11 7
08/10 kl 22 5 11 8 9
08/10 kl 23 9 16 13 7

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 20 19 10 -3 16
Laveste værets virkning 8 7 -8 -9 -5
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm