Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 312 7 319 317
09/10 kl 01 255 9 264 258
09/10 kl 02 180 11 191 184
09/10 kl 03 111 11 122 117
09/10 kl 04 60 14 74 70
09/10 kl 05 32 12 44 45
09/10 kl 06 33 12 45 46
09/10 kl 07 67 13 80 77
09/10 kl 08 126 12 138 136
09/10 kl 09 198 17 215 208
09/10 kl 10 268 15 283 279
09/10 kl 11 315 17 332 327
09/10 kl 12 320 16 336 334
09/10 kl 13 279 15 294 292
09/10 kl 14 210 19 229 223
09/10 kl 15 139 16 155 153
09/10 kl 16 84 17 101 98
09/10 kl 17 51 18 69 67
09/10 kl 18 45 14 59 60
09/10 kl 19 71 18 89 85
09/10 kl 20 124 15 139 134
09/10 kl 21 193 14 207 204
09/10 kl 22 265 14 279 274
09/10 kl 23 319 8 327 328

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 342 336 345 324 318
Laveste vannstand 62 44 29 34 52
Avvik gult nivå -15 -21 -12 -33 -39
Avvik orange nivå -31 -37 -28 -49 -55
Avvik rødt nivå -43 -49 -40 -61 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm