Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 335 10 345 342
10/10 kl 01 303 8 311 308
10/10 kl 02 234 5 239 240
10/10 kl 03 157 6 163 162
10/10 kl 04 91 0 91 94
10/10 kl 05 48 0 48 46
10/10 kl 06 30 -1 29 27
10/10 kl 07 42 -1 41 40
10/10 kl 08 85 0 85 83
10/10 kl 09 150 -2 148 145
10/10 kl 10 224 -6 218 217
10/10 kl 11 290 -5 285 283
10/10 kl 12 325 -6 319 322
10/10 kl 13 313 -3 310 309
10/10 kl 14 257 -2 255 250
10/10 kl 15 182 -4 178 172
10/10 kl 16 115 -6 109 106
10/10 kl 17 68 -8 60 65
10/10 kl 18 45 -7 38 42
10/10 kl 19 51 -3 48 47
10/10 kl 20 85 -3 82 79
10/10 kl 21 144 -3 141 136
10/10 kl 22 214 -5 209 208
10/10 kl 23 282 -7 275 277

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 342 336 345 324 318
Laveste vannstand 62 44 29 34 52
Avvik gult nivå -15 -21 -12 -33 -39
Avvik orange nivå -31 -37 -28 -49 -55
Avvik rødt nivå -43 -49 -40 -61 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm