Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/10 kl 00 291 -2 289 288
12/10 kl 01 321 -3 318 321
12/10 kl 02 306 -1 305 308
12/10 kl 03 251 -3 248 252
12/10 kl 04 178 0 178 176
12/10 kl 05 115 -3 112 111
12/10 kl 06 73 -3 70 68
12/10 kl 07 54 -2 52 50
12/10 kl 08 60 -5 55 59
12/10 kl 09 89 -2 87 89
12/10 kl 10 140 -3 137 140
12/10 kl 11 203 -2 201 204
12/10 kl 12 264 -2 262 265
12/10 kl 13 305 -3 302 310
12/10 kl 14 306 1 307 311
12/10 kl 15 265 0 265 271
12/10 kl 16 197 4 201 206
12/10 kl 17 133 4 137 150
12/10 kl 18 87 5 92 100
12/10 kl 19 64 9 73 69
12/10 kl 20 64 9 73 61
12/10 kl 21 86 16 102 91
12/10 kl 22 129 14 143 143
12/10 kl 23 184 12 196 204

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 342 336 345 324 318
Laveste vannstand 62 44 29 34 52
Avvik gult nivå -15 -21 -12 -33 -39
Avvik orange nivå -31 -37 -28 -49 -55
Avvik rødt nivå -43 -49 -40 -61 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm