Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 13 60 -5 55 49
08/10 kl 14 65 -5 60 54
08/10 kl 15 66 -5 61 53
08/10 kl 16 64 -5 59 49
08/10 kl 17 60 -4 56 45
08/10 kl 18 54 -3 51 41
08/10 kl 19 47 -2 45 35
08/10 kl 20 43 -1 42 31
08/10 kl 21 41 0 41 31
08/10 kl 22 42 0 42 34
08/10 kl 23 45 2 47 37

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 61 73 56 51 65
Laveste vannstand 41 41 29 32 42
Avvik gult nivå -54 -42 -59 -64 -50
Avvik orange nivå -68 -56 -73 -78 -64
Avvik rødt nivå -79 -67 -84 -89 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm