Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 49 4 53 44
09/10 kl 01 55 5 60 52
09/10 kl 02 60 8 68 57
09/10 kl 03 62 9 71 58
09/10 kl 04 62 11 73 60
09/10 kl 05 59 11 70 57
09/10 kl 06 55 10 65 53
09/10 kl 07 49 9 58 47
09/10 kl 08 45 7 52 42
09/10 kl 09 43 6 49 40
09/10 kl 10 44 5 49 40
09/10 kl 11 46 5 51 44
09/10 kl 12 51 5 56 47
09/10 kl 13 56 5 61 53
09/10 kl 14 62 5 67 61
09/10 kl 15 65 4 69 63
09/10 kl 16 64 2 66 62
09/10 kl 17 61 1 62 57
09/10 kl 18 57 0 57 54
09/10 kl 19 52 -1 51 47
09/10 kl 20 46 -1 45 39
09/10 kl 21 43 -2 41 34
09/10 kl 22 43 -2 41 35
09/10 kl 23 45 -2 43 36

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 61 73 56 51 65
Laveste vannstand 41 41 29 32 42
Avvik gult nivå -54 -42 -59 -64 -50
Avvik orange nivå -68 -56 -73 -78 -64
Avvik rødt nivå -79 -67 -84 -89 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm