Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 46 -14 32 31
11/10 kl 01 49 -13 36 33
11/10 kl 02 53 -13 40 38
11/10 kl 03 58 -13 45 43
11/10 kl 04 60 -14 46 45
11/10 kl 05 60 -14 46 49
11/10 kl 06 58 -15 43 47
11/10 kl 07 55 -15 40 45
11/10 kl 08 51 -15 36 42
11/10 kl 09 46 -14 32 41
11/10 kl 10 45 -13 32 35
11/10 kl 11 45 -12 33 37
11/10 kl 12 47 -11 36 42
11/10 kl 13 50 -10 40 45
11/10 kl 14 54 -11 43 50
11/10 kl 15 59 -11 48 59
11/10 kl 16 62 -11 51 63
11/10 kl 17 62 -11 51 66
11/10 kl 18 60 -10 50 62
11/10 kl 19 58 -9 49 60
11/10 kl 20 54 -7 47 57
11/10 kl 21 50 -5 45 49
11/10 kl 22 46 -4 42 45
11/10 kl 23 45 -3 42 44

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 61 73 56 51 65
Laveste vannstand 41 41 29 32 42
Avvik gult nivå -54 -42 -59 -64 -50
Avvik orange nivå -68 -56 -73 -78 -64
Avvik rødt nivå -79 -67 -84 -89 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm