Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 13 189 12 201 198
08/10 kl 14 261 13 274 275
08/10 kl 15 318 15 333 331
08/10 kl 16 344 15 359 356
08/10 kl 17 333 14 347 345
08/10 kl 18 290 14 304 302
08/10 kl 19 226 15 241 240
08/10 kl 20 158 17 175 173
08/10 kl 21 99 18 117 113
08/10 kl 22 65 20 85 80
08/10 kl 23 70 21 91 86

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 359 392 382 346 331
Laveste vannstand 85 65 53 29 40
Avvik gult nivå -23 10 0 -36 -51
Avvik orange nivå -39 -6 -16 -52 -67
Avvik rødt nivå -56 -23 -33 -69 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm