Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 113 22 135 127
09/10 kl 01 181 24 205 195
09/10 kl 02 254 25 279 272
09/10 kl 03 315 27 342 333
09/10 kl 04 348 29 377 366
09/10 kl 05 344 30 374 362
09/10 kl 06 304 31 335 324
09/10 kl 07 237 31 268 261
09/10 kl 08 162 32 194 188
09/10 kl 09 91 33 124 118
09/10 kl 10 42 34 76 70
09/10 kl 11 30 35 65 57
09/10 kl 12 61 37 98 90
09/10 kl 13 128 38 166 158
09/10 kl 14 208 39 247 237
09/10 kl 15 283 39 322 313
09/10 kl 16 335 39 374 368
09/10 kl 17 353 39 392 387
09/10 kl 18 332 38 370 365
09/10 kl 19 280 37 317 313
09/10 kl 20 210 36 246 245
09/10 kl 21 139 35 174 175
09/10 kl 22 82 34 116 118
09/10 kl 23 56 33 89 90

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 359 392 382 346 331
Laveste vannstand 85 65 53 29 40
Avvik gult nivå -23 10 0 -36 -51
Avvik orange nivå -39 -6 -16 -52 -67
Avvik rødt nivå -56 -23 -33 -69 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm