Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 71 33 104 105
10/10 kl 01 125 32 157 159
10/10 kl 02 199 32 231 232
10/10 kl 03 274 31 305 306
10/10 kl 04 330 30 360 362
10/10 kl 05 354 28 382 387
10/10 kl 06 340 27 367 371
10/10 kl 07 290 25 315 321
10/10 kl 08 218 23 241 246
10/10 kl 09 141 22 163 169
10/10 kl 10 73 21 94 99
10/10 kl 11 33 20 53 55
10/10 kl 12 33 20 53 54
10/10 kl 13 77 19 96 98
10/10 kl 14 151 18 169 170
10/10 kl 15 233 16 249 251
10/10 kl 16 303 15 318 319
10/10 kl 17 346 14 360 362
10/10 kl 18 352 12 364 364
10/10 kl 19 320 10 330 332
10/10 kl 20 260 10 270 269
10/10 kl 21 189 8 197 198
10/10 kl 22 120 7 127 130
10/10 kl 23 71 5 76 80

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 359 392 382 346 331
Laveste vannstand 85 65 53 29 40
Avvik gult nivå -23 10 0 -36 -51
Avvik orange nivå -39 -6 -16 -52 -67
Avvik rødt nivå -56 -23 -33 -69 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm