Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 56 4 60 64
11/10 kl 01 83 3 86 90
11/10 kl 02 145 2 147 151
11/10 kl 03 221 0 221 225
11/10 kl 04 291 -1 290 293
11/10 kl 05 337 -3 334 341
11/10 kl 06 350 -4 346 354
11/10 kl 07 325 -5 320 328
11/10 kl 08 269 -6 263 273
11/10 kl 09 195 -6 189 199
11/10 kl 10 122 -7 115 128
11/10 kl 11 63 -6 57 70
11/10 kl 12 35 -6 29 40
11/10 kl 13 49 -6 43 53
11/10 kl 14 103 -6 97 106
11/10 kl 15 180 -6 174 183
11/10 kl 16 257 -6 251 261
11/10 kl 17 317 -7 310 323
11/10 kl 18 347 -7 340 353
11/10 kl 19 340 -7 333 345
11/10 kl 20 299 -8 291 303
11/10 kl 21 236 -9 227 238
11/10 kl 22 167 -9 158 171
11/10 kl 23 105 -9 96 110

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 359 392 382 346 331
Laveste vannstand 85 65 53 29 40
Avvik gult nivå -23 10 0 -36 -51
Avvik orange nivå -39 -6 -16 -52 -67
Avvik rødt nivå -56 -23 -33 -69 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm