Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/10 kl 00 67 -9 58 70
12/10 kl 01 65 -9 56 67
12/10 kl 02 103 -8 95 105
12/10 kl 03 168 -8 160 169
12/10 kl 04 240 -9 231 239
12/10 kl 05 300 -8 292 299
12/10 kl 06 335 -8 327 333
12/10 kl 07 336 -8 328 333
12/10 kl 08 303 -8 295 299
12/10 kl 09 244 -8 236 240
12/10 kl 10 175 -8 167 170
12/10 kl 11 110 -9 101 105
12/10 kl 12 63 -9 54 56
12/10 kl 13 49 -9 40 42
12/10 kl 14 75 -8 67 67
12/10 kl 15 135 -9 126 124
12/10 kl 16 208 -8 200 197
12/10 kl 17 276 -7 269 268
12/10 kl 18 323 -6 317 316
12/10 kl 19 338 -7 331 334
12/10 kl 20 320 -6 314 319
12/10 kl 21 274 -4 270 273
12/10 kl 22 212 -3 209 210
12/10 kl 23 149 -2 147 147

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 359 392 382 346 331
Laveste vannstand 85 65 53 29 40
Avvik gult nivå -23 10 0 -36 -51
Avvik orange nivå -39 -6 -16 -52 -67
Avvik rødt nivå -56 -23 -33 -69 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm