Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 13 67 -3 64 65
08/10 kl 14 71 -4 67 66
08/10 kl 15 75 -5 70 69
08/10 kl 16 77 -4 73 70
08/10 kl 17 72 -3 69 64
08/10 kl 18 63 -2 61 57
08/10 kl 19 55 -1 54 51
08/10 kl 20 49 0 49 48
08/10 kl 21 44 1 45 45
08/10 kl 22 44 3 47 46
08/10 kl 23 49 4 53 53

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 73 89 68 55 73
Laveste vannstand 45 51 31 27 37
Avvik gult nivå -78 -62 -83 -96 -78
Avvik orange nivå -99 -83 -104 -117 -99
Avvik rødt nivå -117 -101 -122 -135 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm