Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 56 6 62 65
09/10 kl 01 61 9 70 70
09/10 kl 02 64 11 75 73
09/10 kl 03 69 14 83 80
09/10 kl 04 73 16 89 82
09/10 kl 05 72 16 88 79
09/10 kl 06 65 15 80 74
09/10 kl 07 57 13 70 69
09/10 kl 08 51 11 62 63
09/10 kl 09 47 10 57 56
09/10 kl 10 46 10 56 55
09/10 kl 11 51 10 61 59
09/10 kl 12 59 11 70 69
09/10 kl 13 66 11 77 77
09/10 kl 14 69 11 80 81
09/10 kl 15 71 10 81 86
09/10 kl 16 75 8 83 91
09/10 kl 17 75 7 82 89
09/10 kl 18 69 5 74 81
09/10 kl 19 60 5 65 70
09/10 kl 20 54 4 58 64
09/10 kl 21 49 5 54 57
09/10 kl 22 46 5 51 53
09/10 kl 23 47 5 52 55

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 73 89 68 55 73
Laveste vannstand 45 51 31 27 37
Avvik gult nivå -78 -62 -83 -96 -78
Avvik orange nivå -99 -83 -104 -117 -99
Avvik rødt nivå -117 -101 -122 -135 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm