Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 53 3 56 63
10/10 kl 01 60 2 62 70
10/10 kl 02 62 -1 61 73
10/10 kl 03 64 -2 62 73
10/10 kl 04 68 -3 65 74
10/10 kl 05 71 -3 68 72
10/10 kl 06 67 -2 65 66
10/10 kl 07 60 -2 58 58
10/10 kl 08 54 -2 52 53
10/10 kl 09 50 -1 49 51
10/10 kl 10 47 -2 45 46
10/10 kl 11 47 -2 45 44
10/10 kl 12 54 -4 50 51
10/10 kl 13 63 -5 58 59
10/10 kl 14 68 -5 63 64
10/10 kl 15 69 -6 63 63
10/10 kl 16 71 -7 64 63
10/10 kl 17 74 -9 65 66
10/10 kl 18 73 -11 62 64
10/10 kl 19 66 -14 52 54
10/10 kl 20 59 -16 43 48
10/10 kl 21 54 -18 36 44
10/10 kl 22 50 -18 32 37
10/10 kl 23 48 -17 31 30

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 73 89 68 55 73
Laveste vannstand 45 51 31 27 37
Avvik gult nivå -78 -62 -83 -96 -78
Avvik orange nivå -99 -83 -104 -117 -99
Avvik rødt nivå -117 -101 -122 -135 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm