Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 51 -16 35 30
11/10 kl 01 57 -16 41 36
11/10 kl 02 62 -17 45 41
11/10 kl 03 62 -18 44 41
11/10 kl 04 63 -19 44 43
11/10 kl 05 67 -21 46 48
11/10 kl 06 68 -21 47 49
11/10 kl 07 64 -22 42 44
11/10 kl 08 57 -22 35 40
11/10 kl 09 53 -22 31 35
11/10 kl 10 50 -21 29 30
11/10 kl 11 47 -20 27 25
11/10 kl 12 49 -19 30 28
11/10 kl 13 57 -18 39 36
11/10 kl 14 65 -18 47 46
11/10 kl 15 67 -19 48 52
11/10 kl 16 68 -19 49 55
11/10 kl 17 71 -19 52 60
11/10 kl 18 74 -19 55 64
11/10 kl 19 71 -16 55 59
11/10 kl 20 64 -14 50 51
11/10 kl 21 59 -12 47 45
11/10 kl 22 55 -10 45 42
11/10 kl 23 51 -9 42 36

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 73 89 68 55 73
Laveste vannstand 45 51 31 27 37
Avvik gult nivå -78 -62 -83 -96 -78
Avvik orange nivå -99 -83 -104 -117 -99
Avvik rødt nivå -117 -101 -122 -135 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm