Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 13 0 1 1 1
07/10 kl 14 -35 5 -30 -33
07/10 kl 15 -57 8 -49 -51
07/10 kl 16 -61 10 -51 -54
07/10 kl 17 -46 14 -32 -38
07/10 kl 18 -14 17 3 -1
07/10 kl 19 28 20 48 47
07/10 kl 20 68 24 92 89
07/10 kl 21 91 26 117 116
07/10 kl 22 95 28 123 123
07/10 kl 23 80 30 110 110

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 123 110 125 111 104
Laveste vannstand -51 -67 -74 -88 -93
Avvik gult nivå -20 -33 -18 -32 -39
Avvik orange nivå -36 -49 -34 -48 -55
Avvik rødt nivå -51 -64 -49 -63 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm