Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 13 122 1 123 123
07/10 kl 14 87 5 92 89
07/10 kl 15 65 8 73 71
07/10 kl 16 61 10 71 68
07/10 kl 17 76 14 90 84
07/10 kl 18 108 17 125 121
07/10 kl 19 150 20 170 169
07/10 kl 20 190 24 214 211
07/10 kl 21 213 26 239 238
07/10 kl 22 217 28 245 245
07/10 kl 23 202 30 232 232

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 245 232 247 233 226
Laveste vannstand 71 55 48 34 29
Avvik gult nivå -20 -33 -18 -32 -39
Avvik orange nivå -36 -49 -34 -48 -55
Avvik rødt nivå -51 -64 -49 -63 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm