Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
07/10 kl 13 124 124 123 123
07/10 kl 14 90 92 92 89
07/10 kl 15 70 73 73 71
07/10 kl 16 70 73 71 68
07/10 kl 17 88 93 90 84
07/10 kl 18 122 126 125 121
07/10 kl 19 166 172 170 169
07/10 kl 20 210 216 214 211
07/10 kl 21 236 244 239 238
07/10 kl 22 243 251 245 245
07/10 kl 23 229 238 232 232

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 251 241 262 248 236
Laveste vannstand 70 57 47 29 21
Avvik gult nivå -14 -24 -3 -17 -29
Avvik orange nivå -30 -40 -19 -33 -45
Avvik rødt nivå -45 -55 -34 -48 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm