Tid (NNT) Observert 07/10 12 07/10 00 06/10 12
07/10 kl 00 122 - - 125
07/10 kl 01 82 - 83 84
07/10 kl 02 49 - 53 53
07/10 kl 03 32 - 33 34
07/10 kl 04 36 - 38 38
07/10 kl 05 56 - 60 60
07/10 kl 06 94 - 97 97
07/10 kl 07 139 - 142 142
07/10 kl 08 177 - 177 177
07/10 kl 09 198 - 200 200
07/10 kl 10 202 - 202 202
07/10 kl 11 190 - 190 190
07/10 kl 12 161 - 162 162
07/10 kl 13 123 123 124 124
07/10 kl 14 89 92 92 92
07/10 kl 15 71 73 73 73
07/10 kl 16 68 71 71 71
07/10 kl 17 84 90 90 90
07/10 kl 18 121 125 124 123
07/10 kl 19 169 170 171 169
07/10 kl 20 211 214 213 212
07/10 kl 21 238 239 239 237
07/10 kl 22 245 245 246 244
07/10 kl 23 232 232 233 231

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 07/10 12 245 232 247 233 226
Max. fra modell: 07/10 00 246 232 253 245 227
Max. fra modell: 06/10 12 244 231 247 238 234
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm