Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
07/10 kl 13 2 2 1 1
07/10 kl 14 3 5 5 2
07/10 kl 15 5 8 8 6
07/10 kl 16 9 12 10 7
07/10 kl 17 12 17 14 8
07/10 kl 18 14 18 17 13
07/10 kl 19 16 22 20 19
07/10 kl 20 20 26 24 21
07/10 kl 21 23 31 26 25
07/10 kl 22 26 34 28 28
07/10 kl 23 27 36 30 30

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 30 36 26 10 -1
Laveste værets virkning 1 1 10 -2 -11
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm